Maisto produkto ženklinimo reglamentavimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011

2011 m. spalio 25 d. 

dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004

 

- Tikslas - sudaryti sąlygas vartotojams rinktis turint pakankamai informacijos jų vartojamą maistą ir užkirsti kelią veiksmams, kurie galėtų klaidinti vartotoją;

- Ženklinimas nurodant maistinę vertę – tai vienas iš svarbių būdų siekiant informuoti vartotojus apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis turint pakankamai informacijos;

Maistinių teiginių komentaras

Parengė gyd. Rita Sadūnaitė

Vartotojai ne kartą yra girdėję medikų rekomendacijas - maistas turi būti kuo įvairesnis, siūlymą: racioną planuoti pagal maisto pasirinkimo piramidės principus. Įvairus ir subalansuotas racionas yra būtina geros sveikatos sąlyga. ES yra patvirtinusi maistą reglamentuojančius teisės aktus, kurie draudžia klaidinti vartotoją, draudžia maisto produktams priskirti gydomasias savybes. Yra patvirtinta bendra nuostata, kad maisto produktas yra tik maistas, bet ne vaistas, todėl gamintojai ženklindami maisto produktus, neturi teisės priskirti jiems kokių nors ypatingų gydomųjų savybių, išskirti dėl kažkokių ypatingų savybių savo pagamintų maisto produktų iš panašių produktų grupės.

 

Netinkamai vartojamos sąvokos apie maitinimąsi ir mitybą

Parengė  dr. Laisvūnė Petkevičienė

Redagavo Teresė Gužauskienė,
Leidyklos „Homo liber“ redaktorė

Gyvensena

Gyvenimo būdas. Gali būti tinkama ar netinkama gyvensena.

„Gyvensena“ negali būti sveika ar ligota.

Nevartotina sveikai gyventi, nes gyvenimas negali būti ligotas.

Aiškinamasis dietologijos žodynėlis

  Parengė: doc.med.dr. L. Petkevičienė

Redagavo Teresė Gužauskienė,
Leidyklos „Homo liber“ redaktorė

 

Pateikiame 2003 12 05 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduotinus dietologijos terminus. Žodynėlis buvo papildytas, vadovaujantis terminija, pateikta leidiniuose:

  • „Food and nutritional care in hospitals : how to prevent undrenutrition. Report and recommendationsof the Committee of experts on Nutrition, Food Safety and Consumer Protection“ // Council of Europe publishing. – 2002. – 170p.
  • Ir „Resolution ResAP (2003) 3 on food and nutritional care in hospitals“ // Council of Europe, Committee of Ministers. (Adopted by the Committee of Ministers on 12 November 2003).

Suderinta su Lietuvos dietologų draugija.