Spausdinti

Maitinimasis turintiems antsvorį

Parengė med. dr. L.Petkevičienė

Kūno svorio didėjimas. Didėjant svoriui reikėtų pasitarti su gydytoju. Kūno svoris gali didėti dėl skysčių kaupimosi organizme (ede­mos). Tokiais atvejais reikėtų riboti dietoje druską, nes joje esantis natris sulaiko skysčius. Tik gydytojo nurody­mu patartina vartoti šlapimą varančius vaistus.

Kūno svorio didėjimas gali būti dėl gero apetito, nes suvalgoma daugiau maisto ir išgeriama daugiau skysčių nei įprasta.

 

Nuo ko priklauso energinis kūno balansas ir kūno bei kaulų svoris?

Sergančiųjų OA dauguma turi antsvorį ar yra nutukę dėl sumažėjusio judrumo ir/ar netinkamo maisto vartojimo. Svorio mažinimas yra svarbus, kad silpninti įtampą į sąnarius ir skausmą bei palaikyti ar gerinti judrumą. Net nežymus svorio sumažėjimas (mažiau 5 kg) suteikia ilgalaikę naudą silpninant OA simptomus.

Nutukimas apibūdinamas kaip kūno riebalų padidėjimas. Jis pasireiškia kūno svorio didėjimu ir nors ne visas svorio didėjimas priklauso nuo ne tik riebalinio audinio didėjimo, bet ir nuo sąnarių bei kaulų pokyčių.

Nutukimo laipsnis nustatomas vertinant kūno masės indeksą (KMI).

Nutukimui turi įtakos genetiniai, medžiagų apykaitos, hormoniniai ir aplinkos veiksniai. Pastaruosius galima reguliuoti, keičiant gyvensenos įpročius, vengiant nejudrumo, reguliariai būnant fiziškai aktyviam, tinkamai maitinantis.

 

Ką reikėtų žinoti apie nutukimą?

Geriausias nutukimo gydymas – tai jo prevencija.

 

Kai ener­gi­jos gau­na­ma dau­giau nei su­var­to­ja­ma, ji ima kaup­tis or­ga­niz­me rie­ba­lų pa­vi­da­lu. Jei žmo­gus gau­na mažiau ener­gi­jos nei su­var­to­ja, svo­ris ma­žė­ja. Svo­rio reguliavimas tu­rė­tų bū­ti ko­man­di­nis dar­bas. Ne­ati­ti­ki­mas tarp gau­na­mos ir su­var­to­ja­mos energijos ga­li at­si­ras­ti dėl dau­ge­lio prie­žas­čių. Į ant­svo­rį ne­ga­li­ma žiū­rė­ti vien tik kaip į mai­ti­ni­mo­si pro­ble­mą. Psichinės ir so­cia­li­nės problemos taip pat ga­li pri­si­dė­ti prie svo­rio di­dė­ji­mo. Ki­tos prie­žas­tys ga­li bū­ti gim­dy­mas ar lieknė­ji­mo prie­mo­nių var­to­ji­mas. Kai ku­rie me­di­ka­men­tai taip pat su­ke­lia svo­rio didėjimą, nors daž­nai tai neigiama. Reikia steng­tis nau­do­ti to­kius ant­svo­rio ir nutukimo gy­dy­mo bū­dus, ku­rie pa­dė­tų  pa­keis­ti gy­ve­nseną.

Svo­ris tu­ri ma­žė­ti lė­tai. Taip leng­viau įgy­jami il­ga­lai­kiai tin­ka­mo maitinimosi įpro­čiai. Ypač svar­bu pri­pras­ti prie tinka­mo val­gy­mo rit­mo: val­gyti tuo pa­čiu me­tu 4–5 kar­tus per die­ną, bei nuo­la­ti­nio ju­dė­ji­mo. Tuo­met ma­žė­ja persivalgy­mo po­rei­kis. Die­tos sudėtis tu­rė­tų bū­ti pri­tai­ky­ta kiek­vie­nam in­di­vi­du­a­liai, ta­čiau bal­ty­mų kie­kis ne­tu­ri bū­ti ma­žes­nis nei 60 g per die­ną.

 

Kada turėtų būti taikoma svorį mažinanti dieta?

Stebint kūno svorio pokyčius vertinamas kūno masės indeksas (KMI). Jis apskaičiuojamas pagal formulę: svoris, kg/ūgis, m2, skiriant dėmesį kūno sudėjimui – stambiakaulis, vidutinio sudėjimo (standartinis) ar smulkiakaulis bei amžiui (suaugusieji, pagyvenusieji ir vyresni).

Suaugusiems asmenims, kurių KMI > 25,5 kg/m2, pagyvenusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms - >30 kg/m2.

 

Kokių veiksmų reikėtų imtis, atsižvelgiant į kūno svorį?

6 lentelė. Maitinimosi priežiūros planas suaugusiems

KMI

Intervencijų seka

Įvertinti kūno masės indeksą (KMI) pagal formulę: KMI = svoris kg /ūgis m2

 

Rizika nutukti:

Jei KMI: 25,0-26,9 (maža iki vidutinės rizikos)

 

 

 

 

 

• Reguliarus fizinis aktyvumas

• Tinkamas maitinimasis ir/ar sumažinto kalorijų kiekio dieta

• Maitinimosi įpročių koregavimas

KMI 27,0-29,9 (vidutinė iki didelės rizikos)

• Tas pats, kas išdėstyta prieš tai

• Gyvensenos pokyčiai

• Įvertinti sveikatos būklę, jei kūno svoris sumažėja 500 g per savaitę

KMI 30,0-34,9 (didelė iki labai didelės rizikos)

• Gyvensenos pokyčiai, pagal indikacijas — vaistų terapija

• Individuali labai mažo kalorijų kiekio dieta

KMI 35,0-39,9 (labai didelė rizika)

• Gyvensenos pokyčiai, labai mažo kalorijų kiekio dieta, vaistų terapija

•Indikuotina chirurginė intervencija jei ankstesnė terapija nepadėjo

KMI >40,0

• Tas pats, kas minėta prieš tai

•Chirurginė intervencija

 

Svorio mažinimas nėra lengvas dalykas, nes yra ribotas judrumas ir negalima pasiekti tinkamo fizinio aktyvumo. Dietos tikslinimo ir pritaikymo tikslas yra mažinti suvartojamų kalorijų kiekį, parenkant visaverčius tinkamus ir naudingus organizmui maisto produktus. Reikėtų įvertinti sergančiųjų OA fizines galimybes apsipirkti ir gaminti maistą.

Fizinis aktyvumas turi būti gyvensenos dalis. Kiekvieną dieną būtina pagal fizines galimybes vieną valandą vaikščioti, bėgioti, plaukioti, važiuoti dviračiu, lipti laiptais, atsikelti ir nueiti prie telefono ar perjungti TV programą; reikėtų sutrumpinti  sėdėjimo nieko neveikiant laiką (pvz.: TV žiūrėjimas).

Reguliuojant svorio pokyčius, daugelis nori greitų rezultatų. Nėra jokių dietų, jokių produktų, jokių maisto papildų, kurie galėtų „stebuklingai ir greitai“ reguliuoti kūno svorį. Maitinimasis pagal tam tikro asmens parengtą valgiaraštį, dažnai valgoma to asmens mėgiamą maistą pagal jo gyvenseną, įskaitant jo maitinimosi įpročius. Dėl to, dažnai gauti rezultatai yra epizodiniai ir vėl viskas grįžta į senas vėžes, nes neišmokstama valgyti, atsižvelgiant į savo gyvenseną, įskaitant maitinimąsi, parenkant mėgstamus produktus, porcijų dydžius, suvalgomo maisto bei išgertų skysčių kiekius, maitinimosi etninius įpročius, bei fizinį aktyvumą.

Dieta reguliuojama individualiai atsižvelgiant į fizinę negalią, galimybę valgyti įprastiniu būdu, nutukimo laipsnį ir klinikinę būklę.

Mažinant kūno svorį, reikėtų laikytis sumažintos kalorijų kiekio dietos (kcal↓) reikalavimų. Tokios dietos tikslas: mažinti organizmo riebalų atsargas, ligų, kurios gali atsirasti dėl nutukimo, prevencija.

 

Patarimai, laikantis sumažinto kalorijų kiekio dietos

Maisto pasirinkimas:

Sumažinto riebalų kiekio dieta skiriama tais atvejais, kai yra kraujo riebalų (lipidų) santykio sutrikimas – dislipidemija arba sutrikusi riebalų medžiagų apykaita.

Dietos principai:

 

  1. lentelė. Maisto produktų parinkimas pagal riebalų kiekį (R↓)

Riebalų kiekis per dieną

Vengtini maisto produktai

Komentaras

65-80 g (25-30% kcal)

Mėsą riboti iki 230-250 g per dieną (1 kiaušinis = 30 g mėsos). Riebalų riboti iki 3-7 arbatinių šaukštelių sviesto, salotų užpilo ar aliejaus. Pienas mažais kiekiais. Gaminiai su riebalais eliminuojami iš dietos (pyragaičiai, pyragai, tortai, keptas maistas).

 

 Toks riebalų kiekis yra gerai toleruojamas.

40-50 g (15-20 % kcal) Pagrindas – 2000-2200 kcal per dieną

Eliminuojami iš dietos visi kepti produktai. Mėsa ir kiaušiniai yra ribojami iki 170 g skiriant tiek liesos mėsos, veršienos, žuvies ir/ar kiaušinių. Galima vartoti 230-250 g mėsos, jei negaunama papildomų kalorijų iš riebalų – gryno pieno, sviesto, salotų užpilų, riešutų ir padažų.

 

 Tokia dieta yra gerai toleruojama tokia.

20-25 g (8-10 % kcal)

Kiaušiniai ir mėsa ribojama iki 150-180 g per dieną. Kiti riebalai – kaip minėta aukščiau.

 

Tokia dieta blogai toleruojama.

                Rekomendacijos kaip mažinti riebalų vartojimą:

Rekomendacijos riebalų kiekio mažinimui gaminant maistą:

 

Kokie yra pagrindiniai patarimai norint, kad kūno svoris nedidėtų?

Svarbu:

Antsvorio ir nutukimo regulivimas yra labai svarbi mažinant širdies kraujagyslių ir kitų ligų atdiradimo rizioką bei krūvį sąnariams. Jei negalima pasiekti ir išlaikyti optimalaus kūno svorio, būtina tolimesnė kūno svorio didėjimo prevencija.

Atvirkščiai, sergantieji gali būti sulysę ir mažo kūno svorio. Tikslas – pasiekti ir išlaikyti optimalų kūno svorį geros sveikatos palaikymui.

 

Ką turite žinoti, jei norite nenutukti?

Jūs turite žinoti:

Svorį mažinkite susirinkę į grupes, nes ben­drau­da­mi tarp sa­vęs lengviau kei­čiate sa­vo ne­tin­ka­mus įpro­čius.

Pra­dė­ję keis­ti mai­ti­ni­mo­si įpro­čius, jūs tu­rė­tumėte rašyti ką su­val­gė, kiek su­val­gė ir ka­da val­gė. Tai stipri­na sa­vi­kon­tro­lę. (www.megaukismaistu.lt)

 

Nepamirškite, kad:

 

Kokios yra pagrindinės nutukusiųjų tinkamo maitinimosi taisyklės?

Dažnai galima išgirsti, kad dėl didelio užimtumo nėra laiko reguliariai tinkamai maitintis. Tokia išreikšta nuomonė yra tik savęs pateisinimui, nes neskiriamas dėmesys valgymo kultūrai, užmirštos etninės, tautinės val­gymo kultūros tradicijos. Be to, nėra iš vaikystės įgūdžių bei žinių apie teisingą gyvenseną, įskaitant maitinimąsi, nesidomima tokia problema arba klaidingas požiūris ir/ar nuomonė apie tinkamą maitinimąsi.

Valgymas yra tam tikra įvairiose situacijose, socialiniuose sluoksniuose bendravimo forma. Be to, netinkamas maitinimasis manoma yra 999 ligų prie­žastis. Reikėtų keisti požiūrį ir skirti didesnį dėmesį valgymo kultūrai.

 

Kaip nereikėtų elgtis?

 

Kaip reikėtų elgtis?

Reikėtų pasirūpinti savimi, savo sveikata, prižiūrėti save.

Niekas sveikata taip nepasirūpins kaip pats žmogus. Asmens požiūriui į gyvenseną, įskaitant maitinimąsi, poky­čiams reikėtų būti psichologiškai pasiruošus, būti motyvuotam (ar svorio kontrolė dėl figūros, ar dėl sveikatos?). Užsibrėžto tikslo siekimui ir įgyvendinimui, ilgalaikių rezultatų gavimui ir lūkesčių patenkinimui reikia turėti didelės kantrybės, ištvermės, užsispyrimo, psichologinio pasiruošimo ir tvirtumo.

Žmogus nėra jautienos, kiaulienos, vištienos, daržovių, vaisių ir kitų produktų sandėlys. Žmogaus kūno sudėtis yra tam tikrų kiekiu subalansuotų cheminių elementų visuma. Žmogaus organizme vyksta sudėtingi bioche­miniai procesai, kurių metu yra gaunamos maistinės medžiagos (nutrientai) bei energija organizmo fiziologinėm funkcijom palaikyti. Tai pagrindinė medžiagų apykaita - energija ir kalorijos, naudojamos organizmo pagrindi­niams procesams - kūno temperatūrai, maistinių medžiagų cirkuliacijai ir raumenų tonusui palaikyti.Tam tikslui išeikvojama apie 1300-1400-1500 kcal priklausomai nuo kūno dydžio.

Organizmą energija bei maistinėmis medžiagomis (nutrientais) aprūpiname iš augalinio ir gyvūninio maisto. Iš kitos pusės - gyvūnai minta augaliniu maistu, o įvairūs augalai iš žemės maitintojos gauna reikiamą kiekį cheminių elementų. Tuo būdu visas gyvasis pasaulis yra vienu ar kitu būdu tarp savęs susijęs ir priklausomas vienas nuo kitų. Dėl to valgymo ritualui reikėtų skirti ypatingą dėmesį.

Energija išeikvojama ne tik pagrindinei medžiagų apykaitai, bet ir fiziniam aktyvumui, t.y. vaikščiojimui, bet kokiam fiziniam darbui ir t.t. Sportininkai išeikvoja labai didelį kiekį energijos, kurią reikėtų papildyti atitinka­mo kaloringumo racionu. Dėl to, mažinant kūno svorį nerekomenduojame aktyviai sportuoti, o patariame di­dinti tik fizinį aktyvumą, kad būtų išeikvojama apie 500 kcal energijos ir 500 kcal sumažintas raciono maistingumas.

Mažinant kūno masę reikėtų žinoti ką valgyti, nuo kokio maisto tunkama.

Prieš pradedant mažinti kūno masę, reikėtų išsiaiškinti maitinimosi įpročius. Dėl to 2 – 3 – 7  dienas reikėtų pildyti maitinimosi savikontrolės dienyną, žymint porcijos svorį, maistinę ir energinę vertę (www.megaukismaistu.lt). Šiuo metu daugelio produktų etiketėse žymima maistinė ir energinė vertė. Dėl to reikėtų įprasti skaityti etiketėse įrašytą informaciją.

Pagal galimybes ir sveikatos būklę reikėtų kuo dažniau vaikščioti, nes padažnėjus kvėpavimui pagreitėja kraujo apytaka ir medžiagų apykaita, padažnėja širdies veikla. Labai svarbu, kad pagerėjus savijautai pacientas negrįžtų prie sėslaus gyvenimo būdo ir ankstesnių maitinimosi įpročių, nes kūno masė gali vėl greitai padidėti.

Paprastai energijos išeikvojama mažiau nei suvartojama. Dėl to per dieną suvalgomo maisto energinę vertę reikėtų mažinti 500-1000 kalorijų. Tokiais atvejais per savaitę suliesėjama apie 500-1000 g. Tai nėra staigus liesėjimas ir organizmas pamažu prisitaiko prie naujų sąlygų. Toks liesėjimas nekenkia sveikatai. Per keletą mėnesių kūno masė lėtai, bet ženkliai sumažėja. Viskas priklauso nuo jūsų valios ir kantrybės, suvokimo, kad liesėti būtina. Daugelis jūsų mano, kad tokia dieta greitai pasibaigs, kad visos skiriamos pastangos yra trumpalaikės. Iš tikrųjų liesėjimas yra ilgalaikis procesas norint gauti reikiamą rezultatą. Kartais tai užtrunka net kelerius metus. Nerealu liesėti tik kelias savaites, o po to grįžti prie senų maitinimosi įpročių, nes kūno masė vėl pradeda didėti.

Reikėtų žinoti, nuo kokių produktų tunkama. Tai yra riebalai, saldumynai, dažnas užkandžiavimas. Be to, paros kaloringumą patartina sumažinti 40 %, parenkant liesus produktus ir atsisakant užkandžių. Baltymų dietoje nereikėtų mažinti, nes gali pradėti nykti raumenys. Kita problema- nuolatinis alkio jutimas. Malšinti jį reikia didelių valios pastangų. Jūs pats turite mobilizuotis, kad nugalėtų šį jausmą. Pagrindinė liesėjimo nuostata yra maitinimosi įpročių keitimas. Dauguma žmonių tam tikromis sąlygomis daug valgo ne dėl alkio, pvz., esant stresinei situacijai, įvairiomis progomis ar per šventes. Be to, yra žmonių, kurie mėgsta pavalgyti daug ir skaniai. Tokiems sunkiau koreguoti maitinimosi įpročius, nes jie nenoriai atsisako komfortinio valgymo. Jiems patartina valgyti savo mėgstamą maistą nedideliais kiekiais, lėtai ir ilgai kramtant, kad jaustų malonumą. Tokie pacientai liesės lėčiau.

Grįžti į straipsnį Tinkamas maitinimas – sveikatos garantas