Internetinės svetainės www.megaukismaistu.lt. nuostatai

 

Tinkamas maitinimasis ne tik palaiko gerą sveikatą, bet gali apsaugoti nuo kai kurių ligų ar padėti jas gydyti bei ilginti ligos atoslūgio (remisijos) periodą.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šiomis nuostatomis (toliau – „Nuostatos“) nustatoma naudojimosi internetine svetaine www.megaukismaistu.lt tvarka, taip pat www.megaukismaistu.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

 

1.2 Internetinė svetainė www.megaukismaistu.lt skiriama sveikiems ir sergantiems lėtinėmis ligomis vartotojams, jų savirūpai, saviugdai ir savišvietai tinkamo maitinimosi klausimais. Esant ligos paūmėjimui dėl maitinimosi siūlome nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją.

 

1.3. Nacionalinė dietetikos federacija (NDF) sukūrė ir parengė programą “Mėgaukis maistu” (toliau – “programa”). Veiklos sritis – švietėjiška (edukacinė) veikla. Tai mokomojo ir pažintinio pobūdžio veikla, skirta įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms. Jos tikslas – pateikti teisingą požiūrį į maitinimąsi, valgant norimą, mėgstamą, visavertį, naudingą organizmui maistą, užtikrinant gyvenimo kokybę bei ilgesnį ligos atoslūgio (remisijos) periodą.

 

1.4. Internetinės svetainės www.megaukismaistu.lt uždaviniai:

a. Skatinti:

  • visuomenės domėjimąsi maistu ir tinkamu sveikųjų bei sergant lėtinėmis ligomis maitinimusi;
  • vartotojus skirti daugiau dėmesio savišvietai, saviugdai ir savirūpai tinkamo maitinimosi klausimais;

b. Formuoti teisingą nuomonę ir požiūrį į tinkamą maitinimąsi;

c. Padėti suprasti:

  • kas yra tinkamas maitinimasis ir kokia jo svarba;
  • jog tinkamas maitinimasis kiekvienam yra individualus;
  • optimalaus kūno svorio reikšmę, atsižvelgiant į individualų žmogaus kūno sudėjimą;

d. Teikti žinias, kurios turi įtakos optimalios sveikatos palaikymui;

e. Supažindinti vartotojus su aktualiomis maitinimosi problemomis ir jų sprendimo būdais;

 

2.  Intelektinės nuosavybės teisės

2.1 NDF  yra visų teisių į www.megaukismaistu.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi valgiaraščiai patiekalų receptūrų bei gamybos, technologinių procesų aprašymai, prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami www.megaukismaistu.lt  yra NDF nuosavybė.

 

2.2 Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.megaukismaistu.lt  turinio kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško NDF leidimo, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

2.3. www.megaukismaistu.lt internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl www.megaukismaistu.lt veiklos ar susiję su ja, sprendžiami derybų keliu. Už pažeidimus atsakomybė nustatoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Prezidentė           dr. Laisvūnė Petkevičienė

Valdybos pirmininkė              gyd. Saulė Umbrasienė