Įvadas

Parengė med. dr. L. Petkevičienė

Požiūris į maitinimąsi sudaro žmogaus pasaulėžiūros dalį, nusako jo būdo bruožus, parodo socialinę padėtį. Tinkamas maitinimasis gali ne tik apsaugoti nuo daugelio ligų, bet ir padėti jas gydyti. Kiekvienas vaistas turi šalutinį poveikį, o tinkamai tikslinta ir individualiai pritaikyta dieta gali suderinti visas sutrikusias organizmo funkcijas. Adekvatus ir tinkamas maitinimasis yra labai svarbi sąlyga sergančiajam sveikti ir gyvenimo kokybei gerinti.

Prieš pasirenkant dietą, pasitarkite su savo gydytoju apie jums tinkamą dietą.

Sveikiems:

Sergantiesiems:

Esant:

Esant ligos paūmėjimui nedelsiant kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus (šeimos gydytoją ar gydytoją dietologą) dėl tolimesnės maitinimosi priežiūros. Nesiimkite jokių veiksmų savarankiškai.

Aprašas skiriamas sveikiesiems ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis atoslūgio (remisijos) fazėje saviugdai ir savišvietai tinkamo maitinimosi klausimais bei visiems besidomintiems tinkamu maitinimusi.

 

Literatūra

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. V-1000 2019 m. rugpjūčio 20 d. TAR, 2019 08 20, Nr. 13300.
 2. Su KEITIMU, patvirtinu SAM 2015 09 27  įsakymu Nr. V-998, įsigaliojančiu nuo 2016-01-01 TAR, 2015-08-8, Nr. 13116. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 11 11 įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo iki mokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Maisto produktų sudėtis: Metodiniai nurodymai. – Vilnius, 2002. – 323 p
 4. Petkevičienė L. Dietetika: mokomoji knyga. – Vilnius: Homoliber, 2006. – 231p.
 5. Petkevičienė L. Dietetikos praktika: mokomoji knyga. – Vilnius: Homoliber, 2008. – 600p.
 6. Petkevičienė L. Mitybos medicinos vadovas. Antras pataisytas ir papildytas leidimas – Vilnius, 2017. –274p.
 7. Petkevičienė L. Dietologija // Mitybos medicinos vadovas. Kn. 1. – Vilnius, 1999. – D. 1, p. 7 – 74
 8. Petkevičienė L. Dietinis sergančiųjų virškinimo sistemos ligomis gydymas // Dietinio gydymo vadovas. Kn. 2, d. 1. – Vilnius: Homoliber, 2000, p. 27 – 105.
 9. Petkevičienė L. Odos ligų dietinis gydymas // Dietinio gydymo vadovas. Kn. 2, d. 2. – Vilnius: Homoliber, 2000. – p. 41 – 52.
 10. Petkevičienė L. Infekuotųjų ŽIV ir sergančiųjų AIDS maitinimasis. – Vilnius: Homoliber, 2013. – 80 p.
 11. Petkevičienė L. Sergančiųjų hipertonine liga maitinimasis. – Vilnius: Homoliber, 2013. – 51 p.
 12. Petkevičienė L. Sergančiųjų žarnų ligomis maitinimasis. – Vilnius: Homoliber, 2014. – 56 p.
 13. Escott-Stump S. Nutrition and diagnosis – related care. – USA, 2002. – 847 p.
 14. Krause‘s food, nutrition and diet therapy / L.  KathleenMahan, SylviaEscott-Stump. – Philadelphia, 2004. – 1320 p.
 15. Thomas B. Manual of dietetic practice. – London, 2007. – 738 p.
 16. Химический состав ьлюд и кулинарных изделий. В двух томах. Подредакцией проф., д-ра техн. наук И. М. Скурихина и академика РАМН М. Н.Волгарева. – Mосква, 1994. – 306 p.