Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis

Med. dr. Laisvūnės Petkevičienės parengtas Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis – pirmas tokio pobūdžio leidinys, kuriame pateikiami lietuviški dietologijos terminai, jų apibrėžtys ir atitikmenys anglų kalba. Žodynėlio tikslas – suvienodinti lietuviškų dietologijos terminų vartoseną. Jis skirtas ne tik gydytojams dietologams bei dietistams, bet ir visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems maisto saugos ir mitybos srityje, medicinos gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems pacientams maitinimosi rekomendacijas, bei žurnalistams, rašantiems straipsnius apie maistą ir maitinimąsi.

Knygos ištrauka paspaudus šią nuorodą.

Elektroninį šio leidinio variantą galima nusipirkti el. parduotuvėje.

 

Maisto produkto ženklinimo reglamentavimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011

2011 m. spalio 25 d. 

dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004

 

- Tikslas - sudaryti sąlygas vartotojams rinktis turint pakankamai informacijos jų vartojamą maistą ir užkirsti kelią veiksmams, kurie galėtų klaidinti vartotoją;

- Ženklinimas nurodant maistinę vertę – tai vienas iš svarbių būdų siekiant informuoti vartotojus apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis turint pakankamai informacijos;

Maistinių teiginių komentaras

Parengė gyd. Rita Sadūnaitė

Vartotojai ne kartą yra girdėję medikų rekomendacijas - maistas turi būti kuo įvairesnis, siūlymą: racioną planuoti pagal maisto pasirinkimo piramidės principus. Įvairus ir subalansuotas racionas yra būtina geros sveikatos sąlyga. ES yra patvirtinusi maistą reglamentuojančius teisės aktus, kurie draudžia klaidinti vartotoją, draudžia maisto produktams priskirti gydomasias savybes. Yra patvirtinta bendra nuostata, kad maisto produktas yra tik maistas, bet ne vaistas, todėl gamintojai ženklindami maisto produktus, neturi teisės priskirti jiems kokių nors ypatingų gydomųjų savybių, išskirti dėl kažkokių ypatingų savybių savo pagamintų maisto produktų iš panašių produktų grupės.

 

Netinkamai vartojamos sąvokos apie maitinimąsi ir mitybą

Parengė  dr. Laisvūnė Petkevičienė

Redagavo Teresė Gužauskienė,
Leidyklos „Homo liber“ redaktorė

Gyvensena

Gyvenimo būdas. Gali būti tinkama ar netinkama gyvensena.

„Gyvensena“ negali būti sveika ar ligota.

Nevartotina sveikai gyventi, nes gyvenimas negali būti ligotas.